All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Protected Areas - Social Deal on Nature Protection

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 14 (SGA02011GA-ST)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  P404-11-0354

Alternative language

 • Project name in Czech

  Chráněná území - společenská dohoda o ochraně přírody

 • Annotation in Czech

  Existenci a management každého velkoplošného chráněného území je možné chápat jako křehký konsensus mezi relativně novým ochranářským imperativem a historicky  vyniklým způsobem využívání daného území. Hlavním cílem projektu je zpochybnit historické klišé tvrdící, že ochrana přírody je a-priori v kontradikci se socioekonomickým rozvojem. Projekt bude testovat dvě hypotézy. První z nich předpokládá, že chráněná území jsou sociálně, kulturně a ekonomicky hendikepována v porovnání s územími, kde ochrana přírody není aplikována. Druhá hypotéze pak předpokládá, že vztahy mezi správami chráněných území a místním obyvatelstvem jsou primárně konfliktní, spíše než kooperativní.  Projekt je navržen jako empirická studie porovnávající situaci v šesti českých velkoplošných chráněných územích, ležících v regionech s různou úrovní socioekonomického rozvoje. Na základě analýzy empirických výsledků bude tedy možné formulovat obecnější závěry o vztahu mezi ochranou přírody a lokálním rozvojem, jak je formován různým socioekonomickým kontextem   

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AO - Sociology, demography

 • CEP - secondary branch

  DO - Protection of landscape

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)<br>50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Analytical research planned in the project was done. This reduced project evaluation mirrored discrepancy between planned and realized outcomes. While the project proposal promised three articles with IF, the research team has not publish any article recorded in the WoS or Scopus database. Article declared as a result of category D can not be accepted, two chapters in books are identical.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2011

 • Realization period - end

  Dec 31, 2013

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Jun 12, 2013

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP14-GA0-GA-U/01:1

 • Data delivery date

  Jul 1, 2014

Finance

 • Total approved costs

  2,190 thou. CZK

 • Public financial support

  2,190 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK