All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Intelligent design of nanoporous adsorbents and catalysts

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Projects for promotion of excellence in basic research

 • Call for proposals

  Excelence v základním výzkumu 1 (SGA02012GA-GB)

 • Main participants

  ORLEN UniCRE a.s.<br>Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta<br>Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická<br>Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.<br>Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  P106-12-G015

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vývoj nových nanoporézních adsorbentů a katalyzátorů

 • Annotation in Czech

  Hlavním cílem projektu je návrh a příprava nových nanoporézních materiálů a studium jejich adsorpčních a katalytických vlastností a možnosti bioaplikací. Zeolity, uspořádáná mesoporézní molekulová síta a mikroporézní organicko-anorganické hybridní systémy budou tvořit materiální základnu projektu. Zvláštní pozornost bude zaměřena na novou skupinu lamelárních zeolitů, vykazujících mikro i mesoporositu. Strategie projektu vychází z multidisciplinárního víceúrovňového přístupu: (i) syntéza nových materiálů s podrobnou charakterizací spojenou s modelováním, (ii) cílený návrh materiálů, jejich příprava, testování a využití. Spojení experimentálních technik (difrakce, spektroskopie, mikroskopie, adsorpce, atd.) s teoretickými výpočty umožní získat klíčové informace, na jejichž základě budou navrženy a následně připraveny nové nanoporézní materiály nikoliv metodou pokusů a omylů, ale díky cílenému návrhu těchto materiálů s optimálními vlastnostmi.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  CI - Industrial chemistry and chemical engineering

 • CEP - secondary branch

  CF - Physical chemistry and theoretical chemistry

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10403 - Physical chemistry<br>20401 - Chemical engineering (plants, products)<br>20402 - Chemical process engineering

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The declared goals of the project were achieved, the published results are excellent in terms of achieved number, scientific quality and citation response. They will significantly affect the development of new sorption and catalytic materials, especially in the international context.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2012

 • Realization period - end

  Dec 31, 2018

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  May 25, 2018

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP19-GA0-GB-U/02:1

 • Data delivery date

  Feb 24, 2020

Finance

 • Total approved costs

  73,074 thou. CZK

 • Public financial support

  73,074 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  19 thou. CZK