All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Superconducting nanohybrids out of equilibrium

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Contest type

  M2 - International cooperation

 • Contract ID

  23-05263K

Alternative language

 • Project name in Czech

  Supravodivé nanohybridy mimo rovnováhu

 • Annotation in Czech

  Budeme studovat nerovnovážné vlastnosti supravodivých nanoskopických hybridních systémů skládajících se z aktivní části, např. polovodičového nanodrátu, připojeného k supravodivým elektrodám. Takové systémy, kromě možných aplikací v kvantovém počítání a senzorech, představují ideální způsob jak studovat kvantové jevy v kontrolovaných podmínkách. S využitím metod jako jsou numerická renormalizační grupa, diagramatické rozvoje anebo kvantové Monte Carlo, které oba spolupracující týmy v minulosti vyvinuly a/nebo použily, spočteme na úrovni teorie lineární odezvy teplotní a mikrovlnnou odezvu, které byly změřeny pouze nedávno. Některé z těchto metod budou navíc dále zobecněny na silně nerovnovážné situace a použity k výpočtu AC Josephsonova spoje pod vlivem konečného elektrického napětí nebo systémů, které jsou vystaveny náhlé změně vstupních parametrů. Naším cílem je vybudovat soubor teoretických metod pro spolehlivý popis jak existujících, tak i budoucích experimentů s nanohybridy mimo rovnováhu.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  BM - Solid-state physics and magnetism

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GF-R

 • Data delivery date

  May 2, 2023

Finance

 • Total approved costs

  7,709 thou. CZK

 • Public financial support

  7,709 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK