All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The Lombard population in Moravia. Interdiciplinary research into Migration Period necropolises.

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

 • Call for proposals

  SGA0202100006

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  21-31765M

Alternative language

 • Project name in Czech

  Langobardská populace na Moravě. Interdisciplinární výzkum nekropolí doby stěhování národů.

 • Annotation in Czech

  Dosavadní představy o soustředění skupin labskogermánských kmenů v oblasti severně toku Dunaje změnil objev rozsáhlých nekropolí, představujících velký potenciál pro poznání kulturně-historického vývoje 6. století. Předmětem projektu je interdisciplinární výzkum této populace, přičemž archeologicko-historické závěry bude předcházet nedestruktivní prospekce, sondážní terénní výzkum, heuristika dat a jejich analytické vyhodnocení s využitím geografických informačních systémů; aplikováno bude široké spektrum analýz přírodovědných metod, standardní antropologický rozbor, včetně paleopatologie, analýzy izotopů uhlíku a dusíku s cílem získat poznatky o výživě populace a rozbory izotopů stroncia, které mohou exaktně doložit migraci skupin obyvatelstva. Mezinárodní spolupráce bude současně probíhat především na poli genetického výzkumu. Počítá se s pravidelnou prezentací na mezinárodních konferencích. Publikačními výstupy budou tři studie a závěrečná syntetizující monografie navrhovatelky v angličtině.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2021

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  May 19, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GM-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  6,953 thou. CZK

 • Public financial support

  6,953 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK