All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Experimental modelling and numerical solution of complex three-dimensional flows in internal and external aerodynamics

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Experimentální modelování a numerické řešení složitého prostorového proudění ve vnitřní a vnější aerodynamice

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je výzkum chování turbulentního smykového proudění za účelem prohloubení znalostí o struktuře turbulentního proudění a vývoje numerických metod pro řešení následujících problémů aerodynamiky: a) fyzikální modelování vlivu okrajových podmínek (zejména intenzity a délkového měřítka vnější turbulence) na zkrácený přechod mezní vrstvy do turbulence,; b) vyšetřování interakce kruhového paprsku vyfukovaného kolmo ze stěny s příčným proudem; c) experimentální vyšetřování transonického proudění vlopatkových mřížích turbinového typu zvláště s nadzvukovým výstupní Machovým číslem; d) experimentální modelování nestacionárního turbulentního proudění s chemickými reakcemi ve válci spalovacího motoru; e) numerické řešení výše uvedených případů proudění při uvažování zjednodušených i úplných matematických modelů proudění; f) srovnání některých numerických řešení s experimentem.

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  BK - Liquid mechanics

 • CEP - secondary branch

  JU - Aeronautics, aerodynamics, aeroplanes

 • CEP - another secondary branch

  BA - General mathematics

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10101 - Pure mathematics<br>10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)<br>20304 - Aerospace engineering

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  V rámci pětiletého projektu byly vypracovány numerické metody pro řešení turbulentního proudění v lopatkových mřížích turbostrojů, na leteckých profilech, ve válci spalovacího motoru a v atmosféře za účelem šíření znečištění. Řešeny otázky přechodu mezní

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1998

 • Realization period - end

  Jan 1, 2002

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2003/GA0/GA03GV/U/N/2:1

 • Data delivery date

  Nov 28, 2003

Finance

 • Total approved costs

  19,025 thou. CZK

 • Public financial support

  13,735 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK