All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Spatial heterogeneity of photo- and thermo-degradation of solid polymers by modern physical methods

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

  Výzkumné granty 8 (SAV02008-A)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  IAA400500804

Alternative language

 • Project name in Czech

  Studium prostorové heterogenity foto- a termo-degradace tuhých polymerů moderními fyzikálními metodami

 • Annotation in Czech

  Zdokonalení komplexní ochrany polymerů před zhoršováním jejich vlastností v souvislosti se stárnutím využitím kooperativity působení stabilizátorů a současné zlepšení její ekonomiky optimalizací koncentrace stabilizátorů v polymerech vyžaduje lepší znalosti mechanizmů degradace. V tomto projektu se zaměříme na studium koncentračních gradientů meziproduktů a produktů foto- a termo-degradace uvnitř stabilizovaných amorfních i semikrystalických polymerů (polypropylen, polystyren, polyethylen, poly(ethylen-co-norbornen). Technikou prostorového zobrazení elektronové spinové rezonance (ESRI) budeme zjišťovat koncentrační profily nitroxidů, které jsou klíčovými meziprodukty působení stabilizátorů na bázi stíněných aminů (HAS), v závislosti na době urychlenéhostárnutí polymerů. Ve stejné závislosti budeme studovat změny transparentnosti polymerů, koncentrace karbonylových a hydroxylových skupin na površích a uvnitř vzorků a změny některých integrálních mechanických vlastností polymerů.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  CD - Macromolecular chemistry

 • CEP - secondary branch

  CF - Physical chemistry and theoretical chemistry

 • CEP - another secondary branch

  JJ - Other materials

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10403 - Physical chemistry<br>10404 - Polymer science<br>20502 - Paper and wood<br>20503 - Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)<br>21001 - Nano-materials (production and properties)<br>21002 - Nano-processes (applications on nano-scale); (biomaterials to be 2.9)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Heterogeneity of photodegradation inside polymers stabilized by HAS depends on diffusion transmittance of the polymers in the range of terrestrial part of solar UV radiation and on the ratio of polymer radicals P oxidation and recombination reactivity.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2008

 • Realization period - end

  Dec 31, 2011

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 18, 2011

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP12-AV0-IA-U/02:2

 • Data delivery date

  Jun 28, 2013

Finance

 • Total approved costs

  3,432 thou. CZK

 • Public financial support

  3,432 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK