All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Reactivity of pendant double bonds in the coordination sphere of titanium

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

  SAV0-AB2000

 • Main participants

  Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Reaktivita visících dvojných vazeb v koordinační sféře titanu

 • Annotation in Czech

  Budou připraveny komplexy typu (C5Me4(CH2)nCH=CH2)2TiCl2(n=1-4) a tyto budou redukovány hořčíkem za vzniku titanocen-karbylových titanacyklů. Působením HCl na tyto komplexy vzniknou ansa-titanocen dichloridy s dlouhými můstkovými řetězci, které nejdou připravit klasickým postupem. Budou připraveny komplexy typu (C5Me4(CH2)nCH=CH22)TiCl3 a budou zkoumány produkty interakce dvojných vazeb s Ti (III) a Ti(II). Bude zkoumán vliv substituentů na dvojných vazbách a jiných než methylových substituentů na cyklopentadienylových ligandech na typ interakce a produkty interakce dvojných vazeb s nížemocným titanem. Budou prozkoumány postupy v přípravě "komplexů s vynucenou geometrií" obsahující kromě visící dvojné vazby i můstek s vazbou Ti-N. Získané poznatkyo reaktivitě visících dvojných vazeb budou sloužit k výběru komplexů pro nové kationtové polamerační katalyzátory, např. v kombinaci s B(C6F5)3, HB(C6F5)2 nebo methylalumoxanem.

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  CA - Inorganic chemistry

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10402 - Inorganic and nuclear chemistry

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Visící dvojné vazby na titanocenech vstupují do cykloadičních reakcí za účasti d-elektronů dvojmoc.titanu.Acidolyzouvzniklých titanacyklopentanových komplexů byly připr. ansa-titanocen. sloučeniny s můstkem C5, C8 a SiC4Si.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2000

 • Realization period - end

  Jan 1, 2002

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2003/AV0/AV03IA/U/N/5:3

 • Data delivery date

  Oct 27, 2004

Finance

 • Total approved costs

  2,671 thou. CZK

 • Public financial support

  1,075 thou. CZK

 • Other public sources

  1,596 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK