All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Medieval urbanization of Czech countries and its reflection in archaeological sources - the example of wider region of Brno

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

  Výzkumné granty 5 (SAV02005-A)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  IAA800010501

Alternative language

 • Project name in Czech

  Středověká urbanizace českých zemí a její odraz v archeologických pramenech - příklad širšího Brněnska

 • Annotation in Czech

  Vznik institucionálních městských obcí a jejich zapojení do dobové sídelní struktury náleží k nejzávažnějším civilizačním fenoménům středověké Evropy i českých zemí. Studium však dosud malý důraz kladlo na poznání procesu urbanizace v celistvých funkčních systémech, postihujících všechny kategorie jevů v přirozených, organicky se vyvíjejících a dostatečně reprezentativních celcích. Podstatou navrhovaného projektu je proto všestranné, detailní poznání vzniku a prvotního vývoje městských osad ve zvolenémmodelovém regionu širšího Brněnska, a následná aplikace zjištěných obecnějších jevů a vývojových tendencí. Metodicky záměr vychází ze systémové analýzy komplexu jednotlivých městských lokalit, mezi uplatněnými postupy historických vědních oborů bude stěžejní místo patřit nejnovějším poznatkům archeologie. Hlavní výstup projektu, rukopis monografie zahrnující jak problémový souhrn, tak katalog měst a obsáhlé cizojazyčné resumé, by měl zároveň vytvořit základnu pro další výzkum.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

  AB - History

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Postponement (by 30. 4. 2008)

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2005

 • Realization period - end

  Dec 1, 2007

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 27, 2007

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP08-AV0-IA-U/02:2

 • Data delivery date

  Jun 28, 2013

Finance

 • Total approved costs

  412 thou. CZK

 • Public financial support

  412 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK