All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Specific evolution trends in the period between Late Antique and Middle Age in the Middle Danube region

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

  Výzkumné granty 5 (SAV02005-A)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  IAA800010502

Alternative language

 • Project name in Czech

  Zvláštnosti vývoje v období mezi pozdní antikou a středověkem ve středodunajském prostoru

 • Annotation in Czech

  Nové interpretace písemných pramenů a zejména významný pokrok při zpracovávání důležitých archeologických souborů umožňují charakterizovat kulturně historické procesy, odehrávající se v období mezi pozdní antikou a středověkem (5.-9. stol. po Kr.) v prostoru střední Evropy, zejména na středním Dunaji, jako výraz specifického vývojového modelu, poněkud odlišného od vývoje v západní Evropě. Tyto zvláštnosti jsou určovány jednak bipolaritou mocenskopolitických i kulturních vlivů západořímské a později Franské říše na straně jedné a Byzance na straně druhé, jednak důsledky stále se opakujících etnických invazí z euroasijského subkontinentu. Projekt probíhá v těsné spolupráci s francouzsko-českým vědeckým programem a jeho výsledkem bude společná závěrečná publikace na dané téma. Zvláštní pozornost bude věnována sitaci v oblasti severně od dunajského toku.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

  AB - History

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The results of the project which goal was to clarify the nature of evolutionary trends in the period between Late Antiquity and Middle Age in the Middle Danube region present one monograph, manuscript of a further monograph and some papers.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2005

 • Realization period - end

  Dec 1, 2007

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 27, 2007

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP08-AV0-IA-U/02:2

 • Data delivery date

  Jun 28, 2013

Finance

 • Total approved costs

  652 thou. CZK

 • Public financial support

  652 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK