All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The build-up area and space in Brno during the 12th and 13th centuries ? reflection of urbanisation in archaeological sources within the Central European context.

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

  Výzkumné granty 7 (SAV02007-A)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  IAA800010704

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vztah zástavby a prostoru v Brně ve 12. a 13. století ? odraz urbanizace v archeologických pramenech ve středoevropských souvislostech.

 • Annotation in Czech

  Projekt řeší otázku změny charakteru zástavby v souvislosti se vznikem komunálního města na příkladu Brna. K dosažení stanoveného cíle byly vybrány ukončené plošné výzkumy jak se odrážejí ve výsledcích plošných archeologických výzkumů v jihovýchodní části města Brna z let 1987 - 2000. Dle písemných pramenů lze předpokládat právě v jižní části pozdějšího městského areálu ve 12. století osídlení slovanského (českého ) etnika, které prošlo za účasti německých a románských osídlenců ve 13. století patrně dvouetapovou restrukturalizací. Cílem projektu bude detailní charakteristika prostorového uspořádání předlokačního osídlení a následných změn. Dle dosavadních znalostí se zdá, že rozmach osídlení po r. 1200 doprovází ještě poměrně volná struktura zástavbys neorganicky rozmístěnými hospodářskými a výrobními objekty, a teprve kolem poloviny 13. století nastupují podsklepené domy,postupně zaujímající čela nyní již prokazatelných parcel. Vývoj bude zasazen do středoevropského rámce.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  It was proved the expansion of the pre-urban settlement in the SE part of Brno in the 12th/13th century along the way overtaken by the later town and depened knowledge of the settlement- and economy structure and its transformation in the 13th century.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2007

 • Realization period - end

  Dec 31, 2008

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 21, 2008

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP09-AV0-IA-U/01:1

 • Data delivery date

  Jul 2, 2009

Finance

 • Total approved costs

  1,055 thou. CZK

 • Public financial support

  1,055 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK