All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The Late Aneolithic in the Moravia: a Catalogue of Bell Beaker Cultures cementeries

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

  Výzkumné granty 2 (SAV02002-AB)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Pozdní eneolit na Moravě; soupis pohřebišť kultury zvoncovitých pohárů

 • Annotation in Czech

  Přesto, že kultura zvoncových pohárů (KZP) hraje významnou úlohu v pravěkých dějinách pozdního eneolitu a počátku doby bronzové, zpracování základního archeologického a antropologického inventáře na Moravě dosud chybí. Přitom nálezový fond tohoto obdobíje na Moravě nesmírně bohatý (lokality přbližně na katastrech 350 obcí, zhruba 1000 hrobů). Cílem předkládaného projektu je shromáždění archeologických a antropologických údajů o pohřebištích KZP v moravsko-slezském regionu. Při zpracování tohoto soupisuklademe důraz na mezioborovou spolupráci archeologie, antropologie, technologie a petrografie. Časově jsme projekt rozdělili do tří etap, přitom při zpracování soupisu pohřebišť KZP budeme vycházet z katastrálního členění z roku 1960. Používat budeme osvědčené metodické postupy podobných úkolů (např. Šebela 1986, 1999, Sládek et al. 2000). Předpokládáme, že soupis nálezů pohřebišť KZP bude zpracován v rukopise do formy katalogu.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The result of finished grant project represents a manuscript of the catalogue of the Bell Beaker culture graves within Moravia and analysis of related chipped stone industry.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2002

 • Realization period - end

  Jan 1, 2006

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP07-AV0-IA-U/03:3

 • Data delivery date

  Apr 3, 2009

Finance

 • Total approved costs

  1,839 thou. CZK

 • Public financial support

  1,100 thou. CZK

 • Other public sources

  562 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  177 thou. CZK