All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Cronology of the pottery of Brno in the time from 12th to the beginning of 14th century

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

  Výzkumné granty 4 (SAV02004-A)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Chronologie brněnské keramiky v období od 12. až do počátku 14. století

 • Annotation in Czech

  Projekt vychází z dosavadního stavu bádání, kdy na základě statistické analýzy vybraných souborů keramiky z výzkumů v Brně z let 1984 - 1997 byly vypracovány pro období 12. - počátku 14. stol. čtyři časově vymezené horizonty vývoje keramické produkce. Vprůběhu posledního desetiletí přibyly nové stratifikované nálezové soubory s absolutními oporami (dendrodata, mince) ze sledovaného období. Dosavadní bádání v zásadě nezpochybňuje zmíněnou chronologii. S využitím přírodovědných metod, stratigrafické a statistické analýzy bude ověřena platnost této periodizace, provedeno její zpřesnění a charakterizována náplň jednotlivých stupňů. Dopracování chronologie brněnské keramiky by mělo mít zásadní význam pro další bádání v rámci problematiky jihomoravského výrobního okruhu a tedy i pro další bádání v oblasti společenské zrněny uskutečněné ve 13. stol.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The issue of the project is the periodisation of th development of the pottery of Brno in 12th - beg. of the 14th century (5 phases) and specified the content of each period. It was prepared the manuscript of the study.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2004

 • Realization period - end

  Jan 1, 2006

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP07-AV0-IA-U/03:3

 • Data delivery date

  Apr 3, 2009

Finance

 • Total approved costs

  693 thou. CZK

 • Public financial support

  457 thou. CZK

 • Other public sources

  186 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  50 thou. CZK