All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The Hillfort of Staré Zámky at Brno-Líšeň in the Early Middle Ages. Arch. and Hist. Evaluation of Investigations.

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Výšinné hradiště Staré Zámky v Brně-Líšni v časném středověku. Archeologické a historické vyhodnocení výzkumu.

 • Annotation in Czech

  Hradiště Staré Zámky v Brně-Líšni přineslo důležitý archeologický materiál pro poznání úlohy výšinných opevněných sídlišť v raném středověku severně od středního Dunaje. Stratigrafie podchycená dobrou terénní dokumentací ukazuje vývoj osídlení od 8. do počátku ll. století v kontextu s vývojem celé Střední Evropy. Podrobná analýza nálezových situací umožní rozlišit relativní nálezové horizonty. Archeologické vyhodnocení jednotlivých druhů nálezů a jejich chronologická klasifikace přispějí ke specifikacisídelních horizontů. Důraz bude kladen na kritiku archeologických pramenů, na určení výpovědní hodnoty jejich jednotlivých složek. Na základě těchto pramenů bude podán historický výklad vývoje hradiště a objasněn jeho význam v dějinách Střední Evropy.

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  AB - History

 • CEP - secondary branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1995

 • Realization period - end

  Jan 1, 1996

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/1997/AV0/AV07IA/V/9:4

 • Data delivery date

Finance

 • Total approved costs

  129 thou. CZK

 • Public financial support

  129 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK