All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Antique Rome and the problem of acculturation in the region north of the Middle Danube in the view of recent research

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Antický Řím a problém akulturace v oblasti severně od středního Dunaje z pohledu nových výzkumů v ČR

 • Annotation in Czech

  Na základě nového pramenného meteriálu, získaného terénními výzkumy, rozsáhlého soupisu veškerých památek římského původu z oblasti Moravy a za použití nových metod krajinné archeologie projekt analyzuje transformace a změny způsobené římským mocenským akulturním zásahem do místního prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována průzkumu římských vojenských zařízení, jichž se do dnešního dne podařilo zjistit téměř 25, jejich datování a verifikaci. Současně se projekt pokouší o postižení síly a rozsahu akulturačních procesů, které formovaly barbarskou společnost v průběhu konfrontace s římským imperiem, o přehodnocení starších názorů na historický vývoj v oblasti severně od Dunaje a vytvoření jeho nové syntézy.

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  AB - History

 • CEP - secondary branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  Projekt přinesl pokus o nové pojetí akulturačního procesu u barbarských kmenů v oblasti Dunaje jako důsledku mocensko-politických interakcí. Poskytl netradiční pohled na charakter římské vojenské okupace ve 2. století.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1997

 • Realization period - end

  Jan 1, 1999

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2000/AV0/AV00IA/U/6:3

 • Data delivery date

Finance

 • Total approved costs

  1,867 thou. CZK

 • Public financial support

  1,046 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK