All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Paleolithic and Mesolithic settlement of the Karst

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.<br>Moravské zemské muzeum

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Paleolitické a mezolitické osídlení krasu

 • Annotation in Czech

  Jeskynní výplně poskytují jedinečný záznam o vývoji přírody a lovecké společnosti na sklonku pleistocénu a ve starém holocénu, který je však v současné době do značné míry vyčerpán. Předložený projekt směřuje k doplnění shromážděných poznatků a publikacíve třech směrech: 1. vypracování jednotného katalogu moravských jeskynních lokalit, 2. komplexní publikace 14 dosud nezpracovaných jeskynních lokalit, včetně využití kontextuálních přírodovědných údajů, 3. srovnávací přehled mladopaleolitickýchosídlovacích procesů v Moravském krasu.

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  Katalog moravských jeskynních lokalit; zpracování dosud nepublikovaných výzkumů; teoretické studie o osídlení mladého a pozdního paleolitu a mezolitu, funerálních jeskyních a parietálním umění.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1999

 • Realization period - end

  Jan 1, 2001

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2002/AV0/AV02IA/U/N/7:3

 • Data delivery date

  Jan 15, 2007

Finance

 • Total approved costs

  1,772 thou. CZK

 • Public financial support

  541 thou. CZK

 • Other public sources

  815 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK