All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The Urnfield period in the middle Vltava basin

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Contest type

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Doba popelnicových polí ve středním Povltaví

 • Annotation in Czech

  Dobu popelnicových polí ve stř. Povltaví tvoří samostatná enkláva knovízské kultury; řeší se otázka jejího domácího původu z podloží mohylové kultury. Základním zdrojem je nekropole Obory, k ní se připojují starší fondy z téže oblasti. Archeologickými metodami se řeší chronologické rozpětí a povaha osídlení během vývoje. Hlavní pramen /Obory/ poskytuje předpoklady pro řešení otázek demografických /metody antropologické/, bronzový inventář předpokládá též šetření metalurgická. Analýzy archeologické /metody typologická, morfologická/, šetření statistická, korelační, vyhodnocení terénních pozorování i výsledky rozborů antropologických a metalurgických vyústí v poznatky o hospodářské úrovni společnosti, jejích obchodních kontaktech, kulturních vztazích a kultovních zvycích.

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Příchod knovízské kultury počátkem doby popelnicových polí. Konec importu alpské mědi, hledání nových zdrojů (výchozy polymetalických ložisek pod Brdy). Boom v mladší, v pozdní bronzové době téměř bez sídel. Víra v posmrtný život, votivní dary božstvům.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1998

 • Realization period - end

  Jan 1, 2000

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2001/AV0/AV01IA/U/N/4:2

 • Data delivery date

Finance

 • Total approved costs

  675 thou. CZK

 • Public financial support

  502 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK