All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Mathematical modeling and experimental investigation of fluid-structure interaction in human vocal folds

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  The research grant projects for juniors

 • Call for proposals

  Juniorské badatelské grantové projekty 6 (SAV02008-B)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  KJB200760801

Alternative language

 • Project name in Czech

  Matematické modelování a experimentální výzkum interakce proudění s pružnou strukturou v lidských hlasivkách

 • Annotation in Czech

  Projekt je zaměřen na matematické modelování interakce proudění s elastickou strukturou v lidských hlasivkách. Viskózní proudění bude modelováno pomocí nestacionárních Navier-Stokesových rovnic, které musí být kvůli deformaci výpočetní oblasti způsobenépohybem hlasivky reformulovány Zobecněnou Lagrange-Eulerovskou metodou (ALE). Rovnice budou řešeny metodou konečných prvků. Model bude zahrnovat reálnou geometrii hlasivek, okrajové podmínky a interakci mezi prouděním a kmitáním pružné hlasivky. Budou testovány různé generátory sítě. Rovnice ve 2D mohou být v budoucnu rozšířeny do 3D. Bude studována nestacionární pozice bodu odtržení proudění a dále důležité rysy proudění, jako je odtrhávání vírů a přimknutí proudu ke stěně kanálu; to vše při různých módech kmitání hlasivky. Výsledky numerických výpočtů budou ve vybraných případech porovnány se simulacemi pomocí komerčních programů a s experimentálními daty získanými na fyzikálních modelech hlasivek.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  BK - Liquid mechanics

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Development of a finite element model of airflow past vibrating vocal folds. Parallel CFD computations in 3D using a new finite volume numerical model. Analysis of the experimental data obtained by PIV focused on position of the flow separation point.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2008

 • Realization period - end

  Dec 31, 2010

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 9, 2010

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP11-AV0-KJ-U/02:2

 • Data delivery date

  Jun 14, 2011

Finance

 • Total approved costs

  543 thou. CZK

 • Public financial support

  543 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK