All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Hunting strategies of the Late Palaeolithic hunters

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  The research grant projects for juniors

 • Call for proposals

  Juniorské badatelské grantové projekty 5 (SAV02007-B)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  KJB800010701

Alternative language

 • Project name in Czech

  Lovecké strategie mladopaleolitických lovců

 • Annotation in Czech

  Předkládaný projekt je zaměřen na studium loveckých strategií mladopaleolitických lovců (tj. techniky lovu, sezónu lovu, věkovou a kondiční strukturu lovené zvěře) na základě mikrostruktur a izotopových analýz zubů a kostí ulovených zvířat. Mikrostruktura skloviny bude využita na zjištění věku a ročního období ulovených zvířat. Izotopové analýzy (kyslík, uhlík, dusík, síra a stroncium) poslouží k rekonstrukci migrací, sezonality a výživy lovné fauny. Ze všech získaných údajů bude možné rekonstruovat lovecké strategie mladopaleolitických lovců na území středního Podunají. Tento výzkum navazuje na předchozí archeologický a paleontologický výzkum. Výzkum umožní detailnější pohled na řešený problém a může pomoci vyřešit otázku celoročního nebo sezónního pobytu lovců na gravettských sídlištích.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

  AB - History

 • CEP - another secondary branch

  AO - Sociology, demography

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  V tomto projektu byly analyzovány lovecké a sídelní strategie. Na základě poměrů izotopů stroncia, uhlíku a dusíku byla zjištěna migrace, výživa zvěře a paleoekologické podmínky v gravettienu.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2007

 • Realization period - end

  Dec 31, 2009

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 28, 2009

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP10-AV0-KJ-U/03:3

 • Data delivery date

  Jun 14, 2011

Finance

 • Total approved costs

  1,482 thou. CZK

 • Public financial support

  1,482 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK