All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Current Issues of the Czech History in International Context

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Scheme of the development of investigative research in key branches of science

 • Call for proposals

  Badatelský výzkum (SAV0-KK2001)

 • Main participants

  Historický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Aktuální otázky českých dějin v mezinárodních souvislostech

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je soustředit výzkum na dosud opomíjená či tabuizovaná témata, která mají české historické vědy tématicky, metodicky a konceptuálně dále přiblížit současným evropským trendům a zároveň přispět k hlubšímu poznání historických determinant charakteru české společnosti v interakci s evropskou kulturou. Jedná se celkem o čtyři tématické okruhy: 1. Proměny českého historického vědomí, dějiny historiografie, analýza soudobých metod historického bádání, historická terminologie. 2. Vznik a vývoj české občanské společnosti, formování politické kultury, filosofická koncepce tzv. české demokracie, povaha politického systému, multietnická koexistence a problémy menšin, tolerance a diference, antidemokratický potenciál v českém politickém životě, charakter komunistického režimu. 3. Evropské vlivy v českém vizuálním umění a architektuře. 4. Výzkum klíčových procesů v přelomových fázích kulturně-etnického vývoje v nejstarším období.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AB - History

 • CEP - secondary branch

  AF - Documentation, librarianship, work with information

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  Monographies (66), reviewed studies published at home and abroad (182), editions and other outcomes (284) and international conferences deepen substantially scientific knowledge of projected problematics and resolve many partial issues.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2001

 • Realization period - end

  Jan 1, 2004

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2005/AV0/AV05KS/U/N/1:1

 • Data delivery date

  Jun 17, 2005

Finance

 • Total approved costs

  54,810 thou. CZK

 • Public financial support

  23,344 thou. CZK

 • Other public sources

  31,466 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK