All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The controversial find of Roman coinage from Doly, Rabouň and its meaning for study about Roman period in Bohemia

Public support

 • Provider

  Ministry of Culture

 • Programme

  Scientific processing of collection objects of museums and galleries - source basis of natural and social sciences

 • Call for proposals

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Contest type

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Sporný nález římských mincí z obce Doly z lokality Rabouň a jeho význam pro poznání mladší doby římské ve východních Čechách

 • Annotation in Czech

  Zhodnocovaný je nález 289+32+130 římskych mincí z původního počtu 666, z obce Doly, z lokality Rabouň, Valy, učiněný v roce 1894. Ty jsou dokumentované - popisované, určované, konzervované, následně zhodnocené s ohledem na osídlení Čech a střední Evropyv mladší době římské. Pravost souboru byla ještě před jeho zhodnocením zpochybněna. Cílem práce je jeho rehabilitace, či potvrzení jeho dubiozního charakteru. Příčiny zpochybnení: Velký časový rozsah zastoupených mincí, nezvyklá struktura panovníků a mincovních nominálů, ojedinělost v daném regiónu, nejistá návaznost na osídlení v době římské, problematické nálezové souvislosti a osudy souboru od jeho vyzdvihnutí ze země po uložení v HM Košumberk. Řešení: komplexní zpracování celého dochovaného souboru, sledování rozsahu osídlení v mladší době římské, hradisek, sledování nálezů mincí, především z germánských sídlišť a jejich okolí, sledování hromadných nálezů římských mincí ukrývaných na sklonku doby římské a jejich struktury.

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

  AB - History

 • CEP - another secondary branch

  AL - Art, architecture, cultural heritage

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20103 - Architecture engineering<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Řešení projektu bylo hodnoceno kladně, výstupy odpovídají původnímu zadání, finanční prostředky byly vynaloženy účelně, projekt byl doporučen k přijetí.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1997

 • Realization period - end

  Jan 1, 2000

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2001/MK0/MK01RK/U/N/2:1

 • Data delivery date

Finance

 • Total approved costs

  238 thou. CZK

 • Public financial support

  238 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK