All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Center for Systems Biology

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VL - Approved by the Government

 • Contract ID

  MSMT-1000/2016

Alternative language

 • Project name in Czech

  Centrum pro systémovou biologii

 • Annotation in Czech

  C4SYS je víceúčelová výzkumná infrastruktura, která soustřeďuje potenciál znalostí v oblasti systémové biologie a začleňuje rozmanitý výzkum systémové biologie v ČR do evropské výzkumné infrastruktury pro systémovou biologii ISBE (Infrastructure for Systems Biology Europe). C4SYS sdružuje 10 výzkumných skupin ze 4 partnerských institucí, kteří rozvíjejí a vytvářejí silnou verzatilní infrastrukturu umožňující výzkum celé řady biologických procesů, na úrovni od jednotlivých molekul přes jednotlivé buňky až po ekosystémy. Cílem infrastruktury je poskytování nejen širokého spektra experimentálních a výpočetních technik potřebných k vybudování a využívání prediktivních map a modelů komplexních biologických systémů, ale i design experimentálních přístupů a databází, umožňujících efektivně získávat data vhodná pro modelování. Dalším cílem je zajištění správy relevantních dat, modelů a map a poskytování doplňujících služeb. Tyto služby poskytované výzkumnou infrastrukturou C4SYS zahrnují poradenství (technické, experimentální a metodické), podporu formou smluvních činností (jako například výzkumné a vývojové služby, včetně souvisejících konzultačních služeb při zpracování vzorků), zakázková měření, testování apod., podporu vývoje a rozvoje norem pro výměnu informací mezi modely, zprostředkování kontaktů s celosvětovými iniciativami a spolupráci v dalších oblastech souvisejících s biologickými systémy. C4SYS též poskytuje výuku metodických a experimentálních postupů a školení ve vztahu k používání služeb a užívání instrumentů výzkumné infrastruktury C4SYS. C4SYS tak zajistí podmínky pro šíření přístupů systémové biologie, jednak v rámci české vědecké komunity zabývající se vědami o živé přírodě, ale i v rámci komerční sféry.

Scientific branches

 • R&D category

  IF - RDI infrastructure

 • CEP classification - main branch

  EB - Genetics and molecular biology

 • CEP - secondary branch

  CE - Biochemistry

 • CEP - another secondary branch

  CB - Analytical chemistry, separation

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10406 - Analytical chemistry<br>10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>30101 - Human genetics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The LRI C4SYS successfuly developed number of new methodologies, which were subsequently used for its own research and by whose contribution many quality publications were created. At the same time, the results and outputs of the LRI C4SYS project were provided to a large number of cooperating institutions including Czech and foreign universities and scientific institutes of the Academy of Sciences of the Czech Republic and foreign academies. New domestic and international cooperation will lead to interesting and useful scientific results in the near future.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2016

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 15, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP20-MSM-LM-U/03:1

 • Data delivery date

  Jun 25, 2020

Finance

 • Total approved costs

  72,803 thou. CZK

 • Public financial support

  72,803 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK