All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Czech Social Science Data Archive

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VL - Approved by the Government

 • Contract ID

  MSMT-33353/2019-34

Alternative language

 • Project name in Czech

  Český sociálněvědní datový archiv

 • Annotation in Czech

  Hlavní cíle projektu jsou dva: (1) podpora činnosti a rozvoje sociálněvědní výzkumné infrastruktury poskytované Českým sociálněvědním datovým archivem (CSDA) a (2) zajištění zapojení České republiky do velké panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC. CSDA slouží jako národní datové centrum pro sociálněvědní výzkum, které shromažďuje, zpracovává a uchovává soubory dat z českých a mezinárodních sociálněvědních výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich dalšího analytického využití ve vědeckém výzkumu a při výuce na vysokých školách. CSDA rovněž vytváří zázemí pro českou účast v mezinárodních komparativních šetřeních, zejména v Mezinárodním programu sociálního výzkumu ISSP a poskytuje podporu pro využívání sekundární analýzy dat ve výzkumu. CSDA je českým národním uzlem panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives European Research Infrastructure Consortium) a poskytovatelem jejích služeb v ČR. CESSDA ERIC patří k tzv. ESFRI Landmarks, tj. úspěšným projektům velkých výzkumných infrastruktur v Evropském výzkumném prostoru, vybudovaných v rámci Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury ESFRI. CESSDA ERIC vytváří komplexní integrovanou sociálněvědní datovou infrastrukturu na základě propojení a spolupráce národních datových archivů, vyvíjí a koordinuje rozvoj standardů a postupů a definuje nejlepší praxe v oblasti uchovávání a poskytování dat.

Scientific branches

 • R&D category

  IF - RDI infrastructure

 • OECD FORD - main branch

  50401 - Sociology

 • OECD FORD - secondary branch

  50803 - Information science (social aspects)

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>AO - Sociology, demography

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The large research infrastructure provided services to the scientific community from the Czech Republic and abroad in accordance with the goals of the project and ensured the participation of the Czech Republic in transnational structures. Both in the performance of its services at home and in its international reach, the project fully fulfilled its mission.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 20, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MSM-LM-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  17,637 thou. CZK

 • Public financial support

  17,637 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK