All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
LQ1602

IT4Innovations excellence in science

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

  The National Programme for Sustainability II

 • Call for proposals

  Národní program udržitelnosti II (SMSM2016LQ1)

 • Main participants

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / IT4Innovations

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  LQ1602 (MSMT5XZBRL)

Alternative language

 • Project name in Czech

  IT4Innovations excellence in science

 • Annotation in Czech

  Hlavním cílem projektu je navázat na výzkumné aktivity úspěšně zahájené v rámci projektu OP VaVpI Centrum excelence IT4Innovations a dále navyšovat vědeckou excelenci a mezinárodní impakt těchto výzkumných aktivit zejména v oblastech "High performance computingu" (HPC) a "Cyber-physical systems" (CPS) a návazných vědách jako je informatika, matematika, biomedicína, inženýrství, materiálové vědy nebo nauky o zemi. Nedílnou součástí tohoto cíle bude intenzivní využívání vybudované superpočítačové infrastruktury díky níž se centrum řadí mezi přední evropská HPC centra a vývoj aplikací pro její efektivní využití. Tato infrastruktura je rovněž uznána jako Velká národní infrastruktura ČR - IT4Innovations národní superpočítačové centrum - na Cestovní mapě ČR Velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Řešitelský tým tak získává možnost přístupu ke špičkové výzkumné infrastruktuře, jejíž potenciál bude využit jednak ke zkvalitňování vlastních VaV výsledků, tak k navazování spolupráce s jinými významnými národními a mezinárodními institucemi a zejména pak s aplikační sférou. Další personální rozvoj centra bude zajištěn podporou vzdělávacích a diseminačních aktivit v oblastech výzkumu centra. Vědecká excelence, strategická partnerství s veřejnou i neveřejnou sférou a zajištění dalšího personálního rozvoje jsou základní kameny dlouhodobé udržitelnosti výzkumných aktivit centra IT4Innovations, které budou podpořeny v rámci projektu IT4I XS.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  IN - Informatics

 • CEP - secondary branch

  BA - General mathematics

 • CEP - another secondary branch

  JC - Computer hardware and software

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10101 - Pure mathematics<br>10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20206 - Computer hardware and architecture

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  Project LQ1602 has successfully supported the sustainability of the IT4I Research Centre, which has permanently achieved internationally important and excellent R&D results and this centre has established an internationally prominent position in its scientific fields. The R&D centre participates on the ESFRI activities, cooperates intensively with leading European and non-European research institutions. IT4I has actively followed the latest trends in high performance computing (HPC) and advanced computer applications, including HPC convergence, artificial intelligence and big data domains. IT4I research Infrastructure has a high potential for sustainability and international competitiveness. IT4I scientists are the recipients of a number of important national and particularly international scientific awards and awards for innovative achievements.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 25, 2016

 • Realization period - end

  Dec 31, 2020

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Jun 5, 2020

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP21-MSM-LQ-U/01:1

 • Data delivery date

  Jun 19, 2021

Finance

 • Total approved costs

  607,251 thou. CZK

 • Public financial support

  294,273 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  312,979 thou. CZK