All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Cooperation with the International Research Centre in Area of Communication Systems

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

  INTER-EXCELLENCE

 • Call for proposals

  INTER-EXCELLENCE 17 (SMSM2018LTT01)

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  MSMT-XXX/2017

Alternative language

 • Project name in Czech

  Spolupráce s mezinárodním výzkumným centrem v oblasti komunikačních systémů

 • Annotation in Czech

  Cílem předkládaného projektu je posílení mezinárodní bilaterální a multilaterální spolupráce v základním výzkumu mezi ČVUT v Praze a institucí EURECOM, přední vědeckou organizací v oblasti digitálních a komunikačních systémů. Cíl bude naplněn především zvýšením zapojení vědeckých pracovníků z ČVUT do špičkových mezinárodních výzkumných týmů nacházejících se v instituci EURECOM. Tento cíl je v souladu se specifickým cílem 2.3: Zvýšení internacionalizaci výzkumného prostředí v České republice a Opatřením č. 12: Podpora zapojení výzkumných týmů a podniků z České republiky do mezinárodní spolupráce ve VaVaI podle Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020. V rámci projektu předpokládáme zapojení 3 vědeckých pracovníků a 3 studentů doktorského studijního programu z ČVUT do výzkumných týmů zahraničního partnera. Dále předpokládáme profesní růst a rozvoj všech pracovníků získaný ze vzájemné spolupráce. To z dlouhodobého hlediska napomůže rozvoji a ke zvyšování kvality základního výzkumu v oblasti komunikačních systémů v celé ČR.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  20202 - Communication engineering and systems

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  JW - Navigation, connection, detection and countermeasure

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  New groundbreaking solutions in area of device-to-device communication and allocation of communication and computation resource allocation have been proposed in frame of the international cooperation. These novel solutions pave the way towards future mobile networks and communication of massive number of devices. The proposed solutions have been submitted to world-class journals in the field.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2018

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 25, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP20-MSM-LT-U/06:1

 • Data delivery date

  Jul 23, 2020

Finance

 • Total approved costs

  6,198 thou. CZK

 • Public financial support

  6,198 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK