All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
ME 901

Evolution of structure and mechanical properties of plasma sprayed materials under various loading

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

  KONTAKT

 • Call for proposals

  KONTAKT 5 (SMSM2007ME2)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  1322/2010-32

Alternative language

 • Project name in Czech

  Změny struktury a mechanických vlastností plazmových nástřiků při různém zatěžování

 • Annotation in Czech

  Ochranné povlaky vytvořené plazmovým stříkáním se uplatňují v mnoha aplikacích zahrnujících tepelnou a korozní ochranu, otěruvzdornost, únavu aj. Jejich lamelární struktura s póry, mikrotrhlinami a četnými rozhraními jim dává jedinečné vlastnosti odlišnéod kompaktních materiálů ? nižší hodnoty mechanických a tepelných vlastností, anizotropie, přítomnost zbytkových pnutí a nelineární mechanické chování. Byla vyvinuta řada modelů pro popis těchto jevů ve vztahu k strukturním nehomogenitám, ale jejich experimentální ověření bylo dosud velmi omezené. Zejména chyběla souvislost s reálnou strukturou a experimentálně stanovenými charakteristikami. Cílem projektu je objasnit chování plazmových nástřiků při mechanickém zatěžování ve vztahu ke struktuře a hustotě trhlinek, mechanickým vlastnostem a pnutím. Snahou bude získat co nejkomplexnější popis probíhajících jevů. Získané experimentální výsledky budou porovnány s existujícími modely mechanického chování.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  JK - Corrosion and material surfaces

 • CEP - secondary branch

  JH - Ceramics, fire-proof materials and glass

 • CEP - another secondary branch

  JL - Fatigue and fracture mechanics

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20306 - Audio engineering, reliability analysis<br>20504 - Ceramics<br>20506 - Coating and films

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The project contributed to understanding of deformation behavior of plasma sprayed coatings under mechanical and thermal loading and its relation to their structure. Crucial role of cracks, present or newly formed, was demonstrated and key deformation and failure mechanisms were identified. These phenomena were quantified by experiments and simulations on both ceramic and metallic materials.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  May 1, 2007

 • Realization period - end

  Dec 31, 2011

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 14, 2011

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP12-MSM-ME-U/01:1

 • Data delivery date

  Jul 12, 2012

Finance

 • Total approved costs

  1,704 thou. CZK

 • Public financial support

  1,704 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK