All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Diagnostics of Lewy body diseases in prodromal stage based on multimodal data analysis

Public support

 • Provider

  Ministry of Health

 • Programme

 • Call for proposals

  SMZ0202000001

 • Main participants

  Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  NU20-04-00294

Alternative language

 • Project name in Czech

  Diagnostika onemocnění s Lewyho tělísky v prodromálním stadiu založená na analýze multimodálních dat

 • Annotation in Czech

  Onemocnění s Lewyho tělísky (LBDs) je pojem označující skupinu neurodegenerativních onemocnění (tj. demenci s Lewyho tělísky a Parkinsonovu nemoc), u kterých je charakteristický patofyziologický proces ukládání alfa-synukleinu ve specifických oblastech mozku, což vede k vytváření Lewyho tělísek uvnitř neuronů a jejich následnému zániku. LBDs progredují plíživě a jsou většinou diagnostikovány v momentě, kdy neurodegenerativní proces dosáhl pokročilého stádia, ve kterém je již většina zasažených neuronů zničena. Možnost zachytit LBDs v jejich raném stádiu je rozhodující pro vývoj léčby, která by mohla proces neurodegenerace zastavit či léčit v jeho začátku. V rámci tohoto projektu využijeme komplexní multimodální analýzu za účelem identifikace prodromálních biomarkerů LBDs a k popisu patofyziologických procesů souvisejících s neurodegenerací. Tato znalost bude následně využita při tvorbě nového systému podpůrné diagnózy založeného na strojovém učení, který pomůže v hodnocení, diagnostice a monitorování LBDs.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  30103 - Neurosciences (including psychophysiology)

 • OECD FORD - secondary branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>FH - Neurology, neuro-surgery, nuero-sciences<br>IN - Informatics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  May 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Apr 19, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MZ0-NU-R

 • Data delivery date

  Nov 21, 2023

Finance

 • Total approved costs

  11,603 thou. CZK

 • Public financial support

  11,603 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK