All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The impact of cytidine metabolic pathways on cytarabine therapy of hematological malignancies and new diagnostic tools for their analysis

Public support

 • Provider

  Ministry of Health

 • Programme

 • Call for proposals

  SMZ0202200001

 • Main participants

  Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  NU22-08-00148

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vliv metabolických drah cytidinu na terapii hematologických zhoubných onemocnění pomocí cytarabinu a nové diagnostické nástroje pro jejich analýzu

 • Annotation in Czech

  Cytidinová deamináza (CDA) a deoxycytidin monofosfátová deamináza (DCTD), deoxycytidin kináza (dCK), 5'-nukleotidáza a lidský nukleosidový přenášeč (hENT1) se podílejí na regulaci buněčných koncentrací nukleosidů a nukleotidů a rovněž na metabolismu terapeuticky významných analogů nukleosidů a nukleotidů včetně cytarabinu běžně používaného v léčbě různých hematologických onemocnění. Jelikož vliv těchto metabolických drah na výsledek léčby cytarabinem není dobře popsán, jsou nutné studie zaměřené na detailní popis jejich úlohy. Výsledky předkládaného projektu umožní pochopení rozdílů v odpovědi jednotlivých pacientů na cytarabin a další léky založené na analozích cytidinu. Výsledky předkládaného projektu rovněž umožní identifikovat nové biomarkery a poskytnou nové diagnostické nástroje umožňující vzít do úvahy individualitu pacientů. Předkládaný projekt je zaměřen na i) analýzu variability genů kódujících CDA, DCTD, dCK, 5'-nukleotidázu a hENT1 s ohledem na průběh a efektivitu léčby založené na cytarabinu ; ii) analýzu vlivu úrovně cytidin deaminázové aktivity v nádorových buňkách a krevní plasmě s ohledem na průběh a efektivitu léčby cytarabinem a iii) vývoj nové technologie pro rychlou, neizotopickou detekci a kvantifikaci DCTD aktivity v buňkách a aktivity CDA v buňkách a v roztocích včetně krevní plasmy.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  20602 - Medical laboratory technology (including laboratory samples analysis; diagnostic technologies) (Biomaterials to be 2.9 [physical characteristics of living material as related to medical implants, devices, sensors])

 • OECD FORD - secondary branch

  10608 - Biochemistry and molecular biology

 • OECD FORD - another secondary branch

  10601 - Cell biology

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  CE - Biochemistry<br>EA - Morphology and cytology<br>EB - Genetics and molecular biology<br>FS - Medical facilities, apparatus and equipment

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  May 1, 2022

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Apr 19, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MZ0-NU-R

 • Data delivery date

  Nov 21, 2023

Finance

 • Total approved costs

  10,327 thou. CZK

 • Public financial support

  10,327 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK