All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Home-based non-invasive brain stimulation in combination with Lee Silverman Voice Treatment on hypokinetic dysarthria in Parkinson’s disease

Public support

 • Provider

  Ministry of Health

 • Programme

 • Call for proposals

  SMZ0202200001

 • Main participants

  Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  NU22J-04-00074

Alternative language

 • Project name in Czech

  Neinvazivní mozková stimulace v domácích podmínkách v kombinaci s řečovou terapií a její vliv na hypokinetickou dysartrii u pacientů s Parkinsonovou chorobou

 • Annotation in Czech

  Hypokinetická dysartrie (HD) je velmi častým symptomem Parkinsonovy nemoci (PN), velmi obtížně se léčí a ovlivňuje pacientovu komunikaci v každodenním životě. Naším cílem je prozkoumat nový nefarmakologický přístup, který kombinuje neinvazivní mozkovou stimulaci (traskraniální stimulaci stejnosměrným proudem – tDCS) s řečovou terapií – Lee Silverman Voice Therapy (LSVT), která je uznávána jako zlatý standard pro léčbu HD. Toto je také první studie, která bude zkoumat efektivitu a proveditelnost tDCS a LSVT v domácím prostředí a za vzdáleného dohledu. Tato studie bude využívat nový multimodální přístup pro zkoumání změn řeči vyvolaných intervencí, a neurálních korelátů těchto změn. Abychom dosáhli tohoto cíle, provedeme dvě na sebe navazující randomizované studie. Cílem Studie 1 bude určit optimální tDCS protokol s nejlepším efektem na HD. Ve Studii 2 budeme v randomizované, placebem kontrolované, studii zkoumat dlouhodobý efekt opakované tDCS v domácích podmínkách, v kombinaci s řečovou terapií vedenou na dálku. Použijeme při tom unikátní kombinaci akustické analýzy, logopedického vyšetření, strukturálního a funkčního MRI a EEG. Supervidovaná tDCS v domácím prostředí, v kombinaci s LSVT prováděnou na dálku, může zvýšit dostupnost léčby pro lidi s pohybovými problémy a pro lidi ze vzdálenějších oblastí. Výsledky tohoto výzkumu mohou být jednoduše převedeny do klinické praxe a mohou zlepšit komunikační schopnosti a kvalitu života pacientů s PN.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  30210 - Clinical neurology

 • OECD FORD - secondary branch

  30103 - Neurosciences (including psychophysiology)

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  FH - Neurology, neuro-surgery, nuero-sciences

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  May 1, 2022

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Apr 19, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MZ0-NU-R

 • Data delivery date

  Nov 21, 2023

Finance

 • Total approved costs

  6,836 thou. CZK

 • Public financial support

  6,836 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK