All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Language and Lewy body diseases: Sentence comprehension problems and modifying noninvasive brain stimulation treatment

Public support

 • Provider

  Ministry of Health

 • Programme

 • Call for proposals

  SMZ0202300001

 • Main participants

  Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  NU23J-04-00005

Alternative language

 • Project name in Czech

  Jazyk a onemocnění s Lewyho tělísky: Problémy s porozuměním větám a modifikující terapie pomocí neinvazivní stimulace mozku

 • Annotation in Czech

  Onemocnění s Lewyho tělísky (LBD) představují skupinu neurodegenerativních poruch charakterizovaných abnormální akumulací agregátů a-synukleinu a vedou k tvorbě Lewyho tělísek a Lewyho neuritů končící buněčnou smrtí. LBD se skládá ze dvou hlavních klinických jednotek – Parkinsonovy nemoci a demence s Lewyho tělísky. Velká většina pacientů s LBD má buď již mírnou kognitivní poruchu (MCI) v době diagnózy, nebo se u nich rozvine v průběhu onemocnění. Jazykové dysfunkce u pacientů s LBD s MCI jsou často nerozpoznané, obtížně se léčí, ale i mírné změny mohou vést k narušení sociálního a pracovního fungování s hlubokým dopadem na kvalitu jejich života. Současné farmakologické nebo chirurgické strategie jsou účinné pro řešení motorických problémů LBD s velmi omezeným účinkem na další symptomy, jako jsou jazykové dysfunkce. Větší pozornost proto získávají nefarmakologické přístupy. Jednou z těchto nefarmakologických strategií je použití technik neinvazivní mozkové stimulace (NIBS), které jsou schopny modulovat mozkové funkce s účinky na plasticitu lidského nervového systému. V námi navrhovaném projektu se snažíme nejprve popsat specifické změny v jazykové doméně (problémy s porozuměním větám) u pacientů s LBD s MCI ve srovnání se zdravými kontrolami a identifikovat nervové podklady těchto změn pomocí nové kombinace pokročilých multimodálních zobrazovacích technik a různých analytických metod. Za druhé je naším cílem užití NIBS jako kontrolovaného a individualizovaného domácího terapeutického přístupu k řešení jazykových dysfunkcí. Výsledky tohoto výzkumu lze snadno přenést do klinické praxe a zlepšit tak komunikační schopnosti a kvalitu života pacientů s LBD s MCI.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  30103 - Neurosciences (including psychophysiology)

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  FH - Neurology, neuro-surgery, nuero-sciences

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  May 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2026

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MZ0-NU-R

 • Data delivery date

  Nov 21, 2023

Finance

 • Total approved costs

  6,833 thou. CZK

 • Public financial support

  6,833 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK