All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Small decontamination vehicle - MDA

Public support

 • Provider

  Ministry of Defence

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

 • Contest type

  VZ - Public procurement

 • Contract ID

  1001 4 6030

Alternative language

 • Project name in Czech

  MDA - Malý dekontaminační automobil

 • Annotation in Czech

  - vývoj a výroba dvou kusů prototypů malého dekontaminačního automobilu (verze MDA-O pro dekontaminaci osob a verze MDA-T pro dekontaminaci povrchu techniky) a ověření jejich funkčnosti; - provedení podnikových, kontrolních, schvalovacích a vojskových zkoušek s prototypy; - zpracování uživatelské a provozní dokumentace; - zpracování návrhu na zavedení do užívání v resortu MO (MDA bude koncipován jako dekontaminační prostředek umožňující užití moderních dekontaminačních postupů chemického vojska AČR, k zabezpečení schopnosti plnit úkoly v celém spektru operací ozbrojených sil ČR, plnění aliančních úkolů a zabezpečení činnosti při výcviku; zavedení ve dvou variantách ? MDA-O a MDA-T); - zpracování návrhu technických podmínek pro výrobu.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • CEP classification - main branch

  KA - Militarism

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  21100 - Other engineering and technologies

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Planned tasks in terms of the goals stated in the project specification were achieved. Project result of the defense development MDA is prototype ?Small decontamination vehicle ? MDA? + its production documentation. Prototype has been introduced into usein department of Ministry of defence the Czech Republic, where users are the army chemical units.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Feb 28, 2011

 • Realization period - end

  Dec 31, 2013

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 26, 2013

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP14-MO0-OF-U/01:1

 • Data delivery date

  Jun 27, 2014

Finance

 • Total approved costs

  26,728 thou. CZK

 • Public financial support

  26,728 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK