All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
OK 426

Branch contact unit for industrial R&D in the Czech republic .

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

  EUPRO

 • Call for proposals

  EUPRO 1 (SMSM200132003)

 • Main participants

  Svaz průmyslu a dopravy České republiky

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Oborová kontaktní organizace (OKO) pro průmyslový výzkum a vývoj v České republice

 • Annotation in Czech

  Vytvořit národní informační infrastrukturu pro průmyslový výzkum a vývoj v ČR v souvislosti se zabezpečením mezinárodní spolupráce v této oblasti. Zpřístupnit subjektům jednotlivých oborů informace o programech 5. RP EU, a poskytnot jim odborné poradenství k aktivnímu zapojení do projektů EU. Oborová kontaktní organizace je součást Národní informační sítě NINET pro podporu účasti ČR v 5. RP EU

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  AE - Management, administration and clerical work

 • CEP - secondary branch

  AF - Documentation, librarianship, work with information

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Cíle projektu byly splněny ve stanoveném rozsahu podle zadání

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2000

 • Realization period - end

  Jan 1, 2003

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2004/MSM/MSM4OK/U/N/4:2

 • Data delivery date

  May 29, 2008

Finance

 • Total approved costs

  17,250 thou. CZK

 • Public financial support

  13,830 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  3,470 thou. CZK