All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The development of genetic evaluation and optimization of selection strategies in the population of horses in the Czech Republic

Public support

 • Provider

  Ministry of Agriculture

 • Programme

  Comprehensive sustainable systems in agriculture 2012 ? 2018 ?CSS?

 • Call for proposals

  Komplexní zemědělské systémy 3 (SMZE2015MZE01)

 • Main participants

  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů<br>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta zemědělská a technologická<br>Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  104-2015-17012

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v České republice

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v chovu vybraných plemen koní zastřešených Asociací svazů chovatelů koní České republiky. Součástí bude zhodnocení sběru podkladových údajů, tvorby databází v elektronické podobě a testačních metod. Na základě získaných údajů pak sestavení modelových rovnic pro odhad genetických parametrů a předpověď plemenných hodnot pro jednotlivé vlastnosti. Dále také vytvoření metodik pro systém předpovědi plemenných hodnot jednotlivých skupin vlastností (hodnocení zevnějšku, výkonnosti, případně dalších vlastností jako je např. plodnost). Důležitou součástí projektu bude též analýza populací koní zahrnutých do genových rezerv (stanovení koeficientů příbuzenské plemenitby a efektivní velikosti populací) a návrh šlechtitelských opatření v těchto populacích.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  GI - Farm animal breeding and farm animal pedigree breeding

 • CEP - secondary branch

  GG - Zootechnics

 • CEP - another secondary branch

  EB - Genetics and molecular biology

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>30101 - Human genetics<br>40201 - Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4)<br>40202 - Pets<br>40203 - Husbandry

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The results of research activities (Studying sustainability of populations of cold-blooded horses included in genetic resources, Methodology for forecasting breeding values, Reliability of breeding values of linear description of the exterior and Development of SW for analysis of populations of gene reserves based on genealogical data) resulted in the completion of a thorough analysis of populations of genetic resources especially of cold-blooded horses and brought knowledge from the linear description and evaluation of the exterior in warm-blooded horses and on the status of database of linear description in small horse breeds. A software was developed for analyses of populations of horses included in genetic resources which can also be used for other populations of farm animals, companion animals and human population.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2015

 • Realization period - end

  Dec 31, 2018

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 8, 2018

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP19-MZE-QJ-U/01:1

 • Data delivery date

  Jun 25, 2019

Finance

 • Total approved costs

  6,219 thou. CZK

 • Public financial support

  4,939 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  1,280 thou. CZK