All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Approaches to limit impacts of game on forests

Public support

 • Provider

  Ministry of Environment

 • Programme

 • Call for proposals

  SMZP640/41/01

 • Main participants

  IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vyhodnotit důsledky pastevního tlaku zvěře na vývoj obnovy a biodiverzitu lesních ekosystémů porovnáním charakteru a stavu vegetačního krytu na lokalitách: - dlouhodobě vystavených nadměrnému tlaku zvěře, - kde se předpokládá, že tlak zCharakter a stav vegetačního krytu na vybraných lokalitách bude srovnáván pomocí kvantifikace měřitelných parametrů horizontální a vertikální struktury lesního porostu. Vývoj obnovy bude hodnocen zejména z hlediska druhového a věkového složení a z hledisPro ty části lesního ekosystému, kde bude probíhat výzkum biodiverzity, bude zároveň proveden odhad ekonomických důsledků pastevního tlaku pomocí oceňovacích postupů a bude zpětně analyzován případně dokumentován způsob lesnického a mysliveckého hospodařNa základě výsledků řešení projektu a platné legislativy budou pro lokality vyčísleny škody způsobené zvěří na těchto lesních porostech. V případě potřeby budou pro dotčené lesní porosty formulována opatření pro myslivecký a lesnický management, která po

Scientific branches

 • R&D category

  NV - Nonindustrial research (Applied research excluded Industrial research)

 • CEP classification - main branch

  GK - Forestry

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  40102 - Forestry

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The outputs of the project fulfilled the contract, were elaborated on a professional level and were delivered in appropriate form.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2003

 • Realization period - end

  Jan 1, 2005

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP06-MZP-SE-U/02:1

 • Data delivery date

  Jun 29, 2006

Finance

 • Total approved costs

  1,680 thou. CZK

 • Public financial support

  1,600 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  80 thou. CZK