All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Hybrid plasma-chemical oxidation for advanced decontamination of micro-pollutants and waste water disinfection

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  Prostředí pro život 1 (STA02019SS010)

 • Main participants

  ZENA s.r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  SS01020006 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Hybridní plazmochemická oxidace pro pokročilou dekontaminaci mikropolutantů a dezinfenkci odpadních vod

 • Annotation in Czech

  Hlavními cíli jsou verifikace, validace a praktické odzkoušení inovativní technologie hybridní elektrochemické produkce oxidačních radikálů, synergicky kombinující vysokofrekvenční plazmovou úpravu odpadních vod s mikrokavitací, ozonizací a fotokatalytickým procesem, pro rozklad farmak, pesticidů, dezinfekci a terciální dočištění odpadních a kontaminovaných vod. Projekt řeší nejzávažnější omezení známých metod tzv. pokročilých oxidačních procesů (AOP) při odstraňování problematických mikropolutantů – jejich energetickou a investiční náročnost, vznik nežádoucích vedlejších produktů a úzký interval vhodných reakčních podmínek. Technologie vyplní chybějící článek především u malých ČOV, kde terciální stupeň dočištění od mikropolutantů standardně chybí.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • OECD FORD - secondary branch

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)

 • OECD FORD - another secondary branch

  10606 - Microbiology

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  BK - Liquid mechanics<br>BL - Plasma physics and discharge through gases<br>DI - Pollution and air control<br>DJ - Pollution and water control<br>DK - Contamination and decontamination of soil including pesticides<br>DL - Nuclear waste, radioactive pollution and control<br>DM - Solid waste and its control, recycling<br>DO - Protection of landscape<br>EE - Microbiology, virology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  These are preliminary data, the project evaluation hasn´t proceeded yet.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Feb 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-SS-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  10,998 thou. CZK

 • Public financial support

  9,760 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  1,101 thou. CZK