All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Updating concept of the tolerable soil loss from arable land

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  Prostředí pro život 5 (STA02022SS050)

 • Main participants

  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  SS05010180 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Aktualizace konceptu přípustné ztráty půdy ze zemědělských pozemků

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je komplexně definovat přístup k určení maximální přípustné ztráty půdy vodní erozí s ohledem na různé metody stanovení a přístupy k jejímu hodnocení, zachování produkční schopnosti půd a dopady na kvalitu vody, navazující infrastrukturu a přírodní ekosystémy. Dosud je přípustná ztráta stanovena výhradně za účelem ochrany úrodnosti půdy a ostatní hlediska (kvality vody, škody na infrastruktuře a na přírodních složkách krajiny, apod.) jsou opomíjeny. Nově doporučené hodnoty přípustné ztráty budou postaveny na reálné míře ztráty půdy na zemědělských pozemcích a na respektování požadavků trvalé udržitelnosti ochrany půdy, vody, zemědělství a dalších aspektů. Doporučené výpočetní metody budou zahrnovat kombinaci dlouhodobé průměrné ztráty půdy a procesních epizodních přístupů.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  40104 - Soil science

 • OECD FORD - secondary branch

  10503 - Water resources

 • OECD FORD - another secondary branch

  40101 - Agriculture

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  DA - Hydrology and limnology<br>DF - Pedology<br>GD - Fertilization, irrigation, soil treatment

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2022

 • Realization period - end

  Dec 31, 2024

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-SS-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  10,277 thou. CZK

 • Public financial support

  8,725 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  1,555 thou. CZK