All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Water nanodispersion for functional surface treatment

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme of applied research and experimental development ALFA

 • Call for proposals

  ALFA 1 (STA02011TA01)

 • Main participants

  Centrum organické chemie s.r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  20110038

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vodné nanodisperze pro funkční povrchové úpravy

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je navržení nanodisperzí TiO2 pro bezpečnou povrchovou úpravu. Budou navrženy nefototoxické UV filtry, u kterých bude stanoven stupeň penetrace kůží a navržena účinná směs fotoprotektivních emulzí se stabilními organickými UV filtry. Budounavrženy nefototoxické UV filtry pro nátěrové hmoty, které budou vysoce odolné účinkům slunečního záření. Budou sestaveny systémy s fotaktivními účinky, které nebudou působit destruktivně na ošetřované organické materiály. Systémy budou aplikovány na anorganických nosičích nebo ve formě moderních sol gel systémů na bázi hybridních anorganicko-organických polymerů a to jak do nátěrových hmot, tak pro výrobu textilií se samočisticími účinky. Budou vyvinuty a optimalizovány zušlechťovací technologie nánosování fotoaktivních systémů na textilie pro dosažení optimálních dlouhodobých účinků při zajištění principů čistší produkce.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  CD - Macromolecular chemistry

 • CEP - secondary branch

  CI - Industrial chemistry and chemical engineering

 • CEP - another secondary branch

  CC - Organic chemistry

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10401 - Organic chemistry<br>10404 - Polymer science<br>20401 - Chemical engineering (plants, products)<br>20402 - Chemical process engineering

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  This is preliminary data, no approval by the provider.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2011

 • Realization period - end

  Dec 31, 2014

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 1, 2013

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP15-TA0-TA-U/03:1

 • Data delivery date

  Jul 3, 2020

Finance

 • Total approved costs

  25,757 thou. CZK

 • Public financial support

  20,053 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  5,704 thou. CZK