All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Research and development of advanced thin film sensors for direct monitoring of the time variable by means of preciously calibrated colour change

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme of applied research and experimental development ALFA

 • Call for proposals

  ALFA 3 (STA02013TA03)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2013TA03010548

Alternative language

 • Project name in Czech

  Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny

 • Annotation in Czech

  Tenké vrstvy, které vykazují na čase závislou a odpovídajícím způsobem kalibrovatelnou barevnou změnu, představují mimořádně efektivní nástroj pro jednoduché vizuální posouzení časové proměnné. Jde v podstatě o paměťový element, který kontinuální časovou osu s téměř libovolnou přesností převádí do kumulativní podoby, jež může být poté vyhodnocena a vnímána například jako dávka určitého typu záření, doba bezpečné expozice, doba exspirace, mez světelné odolnosti nebo trvanlivosti, atd. Projektový návrh počítá s pěti separátními projektovými tématy (PT1 - Medicína a farmacie, PT2 - Prevence a ochrana zdraví, PT3 - Ochrana muzejních předmětů a archiválií, PT4 - Trvanlivost výrobků podléhajících zkáze, PT5 - Stavebnictví a architektura). Tato témata zároveň korespondují s oblastmi aplikačního nasazení. Jejich technicko-vývojová řešení se mohou v částech shodovat, vždy však mají specifické individuální charakteristiky, které je opravňují pro zařazení do zvláštní skupiny. Převážná většina vrstev tvořících uvedené paměťové elementy bude tvořena materiálovým tiskem na polymerní nosiče.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  CD - Macromolecular chemistry

 • CEP - secondary branch

  JI - Composite materials

 • CEP - another secondary branch

  JP - Industrial processes and processing

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10404 - Polymer science<br>20501 - Materials engineering<br>20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Outputs and results have been achieved in accordance with the Treaty/decision to provide targeted support or valid amendment of this contract.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2013

 • Realization period - end

  Dec 31, 2015

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 11, 2014

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP16-TA0-TA-U/04:1

 • Data delivery date

  Feb 2, 2017

Finance

 • Total approved costs

  21,208 thou. CZK

 • Public financial support

  13,770 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  7,438 thou. CZK