All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Research and development of advanced boiler for herbaceous biomass

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme of applied research and experimental development ALFA

 • Call for proposals

  ALFA 4 (STA02014TA04)

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2014TA04020180

Alternative language

 • Project name in Czech

  Výzkum a vývoj pokročilého kotle pro využití rostlinných paliv

 • Annotation in Czech

  Klíčovým cílem navrhovaného projektu je vývoj nového typu kotle, který bude schopný efektivně a ekologicky spalovat standardizovaná paliva (pelety) na bázi rostlinných materiálů nižší kvality. Výkonově bude kotel určen pro vytápění domácností a menších provozních budov, navrhována je výkonová řada 25 – 100 kW. Projekt je zaměřen na využití nejrůznějších druhů odpadních a zbytkových materiálů pocházejících především ze zemědělské výroby a údržby zeleně. Vývoj kotle bude zahrnovat implementaci několika inovativních prvků, které budou postupně představovat dílčí vývojové stupně kotle. První část projektu bude zaměřena na vývoj a optimalizaci spalovací komory se zaměřením na schopnost spalování biopaliv s nízkou teplotou tavitelnosti popelovin. Tato část bude zahrnovat inovativní konstrukci roštu i optimalizaci geometrie spalovací komory s cílem minimalizace emisí, resp. plnění přísnějších emisních limitů pro plynné znečišťující látky platných od 1. 1. 2018 v celém výkonovém rozsahu kotle. Druhá část projektu bude zaměřena na optimalizaci tepelných výměníků, které jsou nezbytnou součástí kotle. Výzkumné práce budou zaměřeny na rozměrovou optimalizaci s cílem současně maximalizovat přestupní součinitele tepla a zároveň s navržením efektivního automatizovaného čištění teplosměnných ploch. Tato část projektu bude zahrnovat výpočtovou část, na základě které budou tepelné výměníky navrhovány. Součástí řešení tepelných výměníků bude řešení efektivního odstranění tuhých znečišťujících látek ze spalin, které rovněž budou podléhat přísnějším emisním limitům. Obě etapy se budou skládat jak z teoretické části (výpočty, konstrukční návrhy), tak z experimentální části (otestování dosažení žádaných parametrů a z toho vyplývající další úpravy).

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  JP - Industrial processes and processing

 • CEP - secondary branch

  JR - Other machinery industry

 • CEP - another secondary branch

  JQ - Machinery and tools

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20301 - Mechanical engineering<br>20302 - Applied mechanics<br>20501 - Materials engineering<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The judged project succeeded according to the assignment and the results achieved will be almost possible Immediately implement it in practice. The project has achieved all the objectives set out in the proposal project, and two out - of - project results have been documented project.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jul 1, 2014

 • Realization period - end

  Dec 31, 2017

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2017

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP18-TA0-TA-U/15:1

 • Data delivery date

  Nov 5, 2018

Finance

 • Total approved costs

  15,626 thou. CZK

 • Public financial support

  10,152 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  5,104 thou. CZK