All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Development adaptive interactive system for increasing safety of vehicle crew and its use for evaluation of pavement surface characteristics

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme of applied research and experimental development ALFA

 • Call for proposals

  ALFA 4 (STA02014TA04)

 • Main participants

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2014TA04031769

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vývoj adaptivního interaktivního systému pro zvýšení bezpečnosti osádky vozidel a jeho využití pro hodnocení povrchových vlastností vozovek

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je stanovení parametrů reprezentujících protismykové vlastnosti a rovnost povrchů vozovek na základě on-line vyhodnocení vozidlových údajů, jež jsou dostupné na sběrnici CAN a jež sdílejí nejrůznější vozidlové asistenční systémy ABS, ASR, například údaje o podélném či příčném zrychlení vozidla, GPS poloha vozidla či údaje z inerciálních systémů pro stanovení polohy (úhel natočení volantu, stáčivá rychlost, rychlost otáčení kol, prokluz kol aj.). Takto stanovené povrchové parametry vozovek budou sloužit jako vstup pro vývoj vozidlových asistenčních systémů pro zvýšení aktivní bezpečnosti osádky vozidla či zvýšení komfortu jízdy osádky vozidla a vyšší bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu (cyklistů, chodců). Řešením projektu tedy dojde k úzkému provázání výzkumných činností v oblasti vozidlových systémů, matematických přístupů a metod pro hodnocení povrchových vlastností vozovek.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  JO - Land transport systems and equipment

 • CEP - secondary branch

  JB - Sensors, detecting elements, measurement and regulation

 • CEP - another secondary branch

  JW - Navigation, connection, detection and countermeasure

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20104 - Transport engineering<br>20201 - Electrical and electronic engineering<br>20202 - Communication engineering and systems<br>20203 - Telecommunications

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The Opposition Panel agreed that the solution to this project contributed to the program's objectives with new results suitable for immediate implementation. The objectives of the project as well as the results of the project have been achieved in accordance with the Treaty on the provision of support.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jul 1, 2014

 • Realization period - end

  Jun 30, 2017

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2017

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP18-TA0-TA-U/15:1

 • Data delivery date

  Nov 5, 2018

Finance

 • Total approved costs

  8,373 thou. CZK

 • Public financial support

  5,436 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  2,937 thou. CZK