All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

New methods for improving brownfield regeneration to optimize decision-making processes

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Program to support applied social science research and experimental development OMEGA

 • Call for proposals

  OMEGA 2 (STA02014O0004)

 • Main participants

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2013TD020259

Alternative language

 • Project name in Czech

  Nové metody zefektivnění regenerace brownfields umožňující optimalizaci rozhodovacích procesů

 • Annotation in Czech

  Základním cílem projektu je vytvořit metodiku optimalizace rozhodovacích procesů pro regeneraci brownfields jako všestranného nástroje pro orgány státní správy a místní samosprávy, organizace zabývající se regionálním rozvojem a územním plánováním, majitele areálů brownfields, developery a potenciální nájemce či uživatele objektů a areálů. Dílčím cílem projektu bude vytvoření nových metod pro verifikaci, objektivizaci a aktualizaci údajů v existujících databázích brownfields za pomoci využití geoinformačních technologií a moderních zdrojů (např. leteckých snímků).

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  AP - Municipal, regional and transportation planning

 • CEP - secondary branch

  DE - Earth magnetism, geodesy, geography

 • CEP - another secondary branch

  DO - Protection of landscape

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10508 - Physical geography<br>10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)<br>50701 - Cultural and economic geography<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Outputs and results were partially achieved.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2014

 • Realization period - end

  Dec 31, 2015

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2015

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP16-TA0-TD-U/02:2

 • Data delivery date

  Jul 12, 2019

Finance

 • Total approved costs

  2,396 thou. CZK

 • Public financial support

  1,912 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  484 thou. CZK