All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Research new method determination et integrated exterior and interior building in data relationship on state informative systems.

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Program to support applied social science research and experimental development OMEGA

 • Call for proposals

  OMEGA 3 (STA02016TD03)

 • Main participants

  Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2016TD03000094

Alternative language

 • Project name in Czech

  Výzkum nové metody integrovaného prostorového určení exteriéru a interiéru budov v návaznosti na státní informační systémy.

 • Annotation in Czech

  Cílem výzkumu je vytvořit novou metodiku určování budov (exteriéru a interiéru) tak, aby byla prostorově "integrovatelná" do státních informačních systémů jako je registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN), datová infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) a informační systém katastru nemovitostí (ISKN). Cílem je vytvořit specializovaný SW nástroj pro modelování exteriéru a interiéru budov v jednotném evropském standardu (CLGE) a státním souřadnicovém trojrozměrném systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK - Nařízení vlády č. 430 Sb.), a umožnit občanům a celé společnosti( kupující, prodávající, podnikatelé, živnostníci) porovnat zobrazování budov a výpočty ploch jednotně v celém národním i evropském prostředí na základě výzkumu

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  AE - Management, administration and clerical work

 • CEP - secondary branch

  JS - Reliability and quality management, industrial testing

 • CEP - another secondary branch

  IN - Informatics

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20306 - Audio engineering, reliability analysis<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The opposing committee agreed that the award was not fulfilled due to the failure to achieve all the declared results, but the contract was complied with. The opposition committee stated that the result of the Nmet - Certified Methodology was achieved only materially, not in accordance with the valid Methodology for evaluating the results of research organizations and evaluating the results of completed programs. The beneficiary additionally provided the required documents.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2016

 • Realization period - end

  Dec 31, 2017

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2017

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP18-TA0-TD-U/02:1

 • Data delivery date

  Jul 12, 2019

Finance

 • Total approved costs

  3,301 thou. CZK

 • Public financial support

  2,540 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  761 thou. CZK