All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The tools for reducing the personal-transport-related energy consumption of smart cities

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Program to support applied social science research and experimental development OMEGA

 • Call for proposals

  OMEGA 3 (STA02016TD03)

 • Main participants

  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2016TD03000255

Alternative language

 • Project name in Czech

  Nástroje pro snižování energetické náročnosti inteligentních sídel v oblasti osobní dopravy

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vytvoření nástrojů pro podporu rozhodování v územním plánování s cílem snížení energetické náročnosti osobní dopravy související s prostorovým uspořádáním osídlení. Nástroje budou umožňovat vyhodnocování alternativních scénářů územního rozvoje. Díky tomu bude možné prosazovat snižování energetické náročnosti dopravy změnami v prostorové struktuře s využitím koncepčních dokumentů kraje. Vytvořené nástroje doplní ostatní nástroje pro snižování energetické náročnosti dopravy, které jsou zaměřeny zejména na zvyšování účinnosti dopravních prostředků a podporu šetrných dopravních módů (viz např. projekt SETIS).

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  AP - Municipal, regional and transportation planning

 • CEP - secondary branch

  AO - Sociology, demography

 • CEP - another secondary branch

  AE - Management, administration and clerical work

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The opposition committee agreed that the project was successful.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2016

 • Realization period - end

  Dec 31, 2017

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2017

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP18-TA0-TD-U/02:1

 • Data delivery date

  Jul 12, 2019

Finance

 • Total approved costs

  2,803 thou. CZK

 • Public financial support

  2,234 thou. CZK

 • Other public sources

  569 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK