All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Military training areas as a transformation territory - scenarios of impacts of their optimization on society and landscape

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Program to support applied social science research and experimental development OMEGA

 • Call for proposals

  OMEGA 3 (STA02016TD03)

 • Main participants

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2016TD03000261

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vojenské újezdy jako transformační území - scénáře dopadů jejich optimalizace na společnost a krajinu

 • Annotation in Czech

  Hlavním cílem projektu je zhodnocení dopadu optimalizace vojenských újezdů na společnost a krajinu v oblastech vyčleněných z vojenských újezdů a v jejich bezprostředním okolí. Tento cíl bude naplněn zhodnocením dlouhodobého vývoje využití krajiny, analýzou změn zemědělského a lesnického hospodaření, strategických a koncepčních dokumentů a demografického vývoje, zhodnocením potenciálních dopadů optimalizace na zemědělství, lesnictví, dopravní dostupnost, dojížďku do zaměstnání chod a výkon samosprávy, rozvoj cestovního ruchu a rekreace, zaměstnanost a rozvoj podnikání, a vytvořením scénářů využití území v oblastech dotčených optimalizací vojenských újezdů s ohledem na trvale udržitelný rozvoj regionů.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  AE - Management, administration and clerical work

 • CEP - secondary branch

  DO - Protection of landscape

 • CEP - another secondary branch

  AP - Municipal, regional and transportation planning

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The Opposition Committee agreed that the solution to this project contributed to the programme's new results for implementation. The objectives of the project and the results of the project were achieved in accordance with the Subsidy Contract.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2016

 • Realization period - end

  Dec 31, 2017

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2017

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP18-TA0-TD-U/02:1

 • Data delivery date

  Jul 12, 2019

Finance

 • Total approved costs

  2,269 thou. CZK

 • Public financial support

  1,815 thou. CZK

 • Other public sources

  265 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  189 thou. CZK