All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Competence Center - Manufacturing Technology

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Competence Centres

 • Call for proposals

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  3

Alternative language

 • Project name in Czech

  Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika

 • Annotation in Czech

  1) Zvýšit technickou excelenci oboru strojírenské výrobní techniky (SVT) v ČR u nejvýznamnějších výrobců a zvýšit konkurenceschopnost a produkci oboru tak, aby ČR do roku 2020 patřila do TOP10 producentů SVT na světě (v současnosti 13. místo). 2) Posílit konkurenceschopnost českého oboru SVT tak, že bude zajištěna jeho schopnost nabízet stroje a technologie s následujícími výrazně zlepšenými užitnými vlastnostmi: [o1] Přesnost – především zvyšování geometrické přesnosti práce strojů, geometrické a rozměrové přesnosti výsledného výrobku a jeho funkčních ploch. [o2] Jakost – především zvyšování jakosti zpracovaných povrchů, cílené pozitivní ovlivňování vlnitosti, drsnosti, vzhledu apod. [o3] Výrobní výkon – především zvyšování krátkodobého i dlouhodobého výrobního výkonu strojů. [o4] Spolehlivost – především zvyšování spolehlivosti stroje a všech jeho funkcí, ale také zajištění spolehlivosti výrobního procesu a dlouhodobého udržení kvality výroby. [o5] Hospodárnost – především minimalizace jednotkových nákladů na strojích, vedlejších časů, nákladů na obsluhu, ale i minimalizace nákladů na samotnou výrobu strojů a jejich provoz. [o6] Negativní dopady na životní prostředí – především minimalizace energetických nároků strojů, ale také minimalizace negativních dopadů výroby na strojích, ale i výroby strojů na životní prostředí. 3) Od roku 2015 se budou výsledky projektu podílet na meziročním růstu tržeb podniků konsorcia a do roku 2019 budou uplatněny výsledky projektu na většině nových nebo významně inovovaných strojů z produkce podniků konsorcia. 4) Posílení vzájemné spolupráce ve VaV mezi podniky, které jsou si v některých oblastech produkce konkurenty. Spojením jejich úsilí ve VaV dochází k synergii, která zvyšuje konkurenceschopnost ČR.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  JQ - Machinery and tools

 • CEP - secondary branch

  JR - Other machinery industry

 • CEP - another secondary branch

  JB - Sensors, detecting elements, measurement and regulation

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering<br>20301 - Mechanical engineering<br>20302 - Applied mechanics<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The Board of Opponents states that the project succeeded with excellent results. The project is developed at a very good professional level and the researchers effectively coordinated the individual phases of the project solution. Most of the results were implemented directly at individual manufacturers of engineering equipment. The cooperation of the participating entities continues not only within the program of the National Competence Center. The project met the main goal of the program to support the development of long-term cooperation in research, development and innovation between the public and private sectors, by increasing the competitiveness of the Czech Republic in progressive fields with high potential for application of research and development results in innovation.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2012

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP20-TA0-TE-U/04:1

 • Data delivery date

  Jul 22, 2020

Finance

 • Total approved costs

  317,924 thou. CZK

 • Public financial support

  220,780 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  97,144 thou. CZK