All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Centre for alternative environment friendly high effective polymer antimicrobial agents for industrial applications

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Competence Centres

 • Call for proposals

  Centra kompetence 2 (STA02014CK)

 • Main participants

  SYNPO, akciová společnost

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  ZP2

Alternative language

 • Project name in Czech

  Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace

 • Annotation in Czech

  Objectives Cílem projektu je laboratorní, čtvrtprovozní až poloprovozní průmyslový výzkum a vývoj za účelem vývoje: i) Antimikrobiální nátěry včetně hygienických nátěrů a antimikrobiální potravinové fólie. ii) Antimikrobiální látky na bázi polymerů pro kosmetiku, aplikace nanočástic stříbra pro kosmetiku iii) Antimikrobiální funkční systémy syntetizované do konečné úpravy textilií. Všechny cíle bude dosaženo do konce projektu.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  CI - Industrial chemistry and chemical engineering

 • CEP - secondary branch

  CC - Organic chemistry

 • CEP - another secondary branch

  EI - Biotechnology and bionics

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10401 - Organic chemistry<br>20401 - Chemical engineering (plants, products)<br>20402 - Chemical process engineering<br>20801 - Environmental biotechnology<br>20802 - Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA chips and biosensing devices) in environmental management<br>20803 - Environmental biotechnology related ethics<br>20901 - Industrial biotechnology<br>20902 - Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation<br>20903 - Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials<br>30401 - Health-related biotechnology<br>30402 - Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)<br>30403 - Technologies involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions [pharmacogenomics, gene-based therapeutics])<br>30404 - Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)<br>30405 - Medical biotechnology related ethics<br>40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology<br>40402 - GM technology (crops and livestock), livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips and biosensing devices for the early/accurate detection of diseases) biomass feedstock production technologies, biopharming<br>40403 - Agricultural biotechnology related ethics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The solution of this project contributes to the target program of new and original results suitable for immediate commercialization in the field of coating protective surfaces, plastics, functional textile materials and cosmetics.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2014

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP20-TA0-TE-U/08:1

 • Data delivery date

  May 12, 2021

Finance

 • Total approved costs

  126,337 thou. CZK

 • Public financial support

  87,918 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  38,434 thou. CZK