All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Competence Centre for Effective and Ecological Mining of Mineral Resources

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Competence Centres

 • Call for proposals

  Centra kompetence 2 (STA02014CK)

 • Main participants

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  ZP4

Alternative language

 • Project name in Czech

  Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin

 • Annotation in Czech

  Hlavním cílem projektu je revize zásob vybraných neenergetických surovin, které se řadí mezi kritické komodity EU, včetně vytipováni vhodných ložisek nerostných surovin a návrhu efektivní a environmentálně šetrného způsobu jejich těžby a úpravy. Z toho vyplývají jednotlivé dílčí cíle pracovních balíčků: WP2 Potencionální zdroje v ČR Sestavit pasporty perspektivních lokalit z hlediska obsahu kritických surovin. Navrhnout další postup aplikovaného výzkumu u vybraných lokalit. Sestavení speciálních surovinových map. WP3 Mineralogicko-geochemická charakteristika perspektivních zdrojů Vymezení užitkových složek, jejich mineralogicko-fyzikálních parametrů a škodlivin pro extrakci v ložiskových objektech. Návrh zásad geochemicko-mineralogického monitoringu v územích postižených těžbou. Upřesněné metalo/minerogenetické mapy jako výstupy GIS. WP4 Prostorové modelování ložisek nerostných surovin Převedení vybraných ložisek do digitálních modelů s pomocí vhodných matematických postupů na základě studia a přehodnocení dat z archivních materiálů. WP5 Legislativní a environmentální vymezení dostupnosti nerostných surovin Analýza stávajících právních norem vztahující se k těžbě a úpravě nerostných surovin. Posouzení lokalit vytipovaných ložisek nerostných surovin s ohledem na životní prostředí. Posouzení vlivu těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí. WP6 Analýza báňskotechnických podmínek dostupnosti vybraných ložisek nerostných surovin Návrh vhodné dobývací metody pro hlubinné/povrchové dobývání vytipovaných ložisek. Návrh přetěžování a využití stávajících vhodných odvalů a odkališť. WP7 Technologie úpravy nerostných surovin a odpadů Návrh optimální technologie úpravy a získávání užitkových složek. Projekt optimalizované technologické linky. WP8 Ekonomika ložisek nerostných surovin Ekonomické zdůvodnění významu ložisek konkrétních nerostných komodit pro ČR.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  DH - Mining industry including coal mining and processing

 • CEP - secondary branch

  DB - Geology and mineralogy

 • CEP - another secondary branch

  DD - Geochemistry

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10504 - Mineralogy<br>10505 - Geology<br>10506 - Paleontology<br>20701 - Environmental and geological engineering, geotechnics<br>20702 - Petroleum engineering (fuel, oils)<br>20703 - Mining and mineral processing

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The Board of Opponents states that the project succeeded with excellent results, especially in the areas addressed in work packages 2, 4 and 7. The solution of the project included a whole range of different issues and affected the issue of the prospect of currently needed mineral commodities in the Czech Republic and the EU. It is processed comprehensively, responsibly and corresponds to current trends in research and development in this technical area. The results of the project are valuable and will certainly be a benefit for future decisions on the use of the mineral potential of the Czech Republic.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2014

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP20-TA0-TE-U/05:1

 • Data delivery date

  Sep 7, 2020

Finance

 • Total approved costs

  229,024 thou. CZK

 • Public financial support

  155,750 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  73,275 thou. CZK