All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Carbon (nano)structures and their modifications for composites

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme of applied research and experimental development EPSILON

 • Call for proposals

  EPSILON 3 (STA02017TH030)

 • Main participants

  SYNPO, akciová společnost

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TH03020348 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Uhlíkové (nano)struktury a jejich modifikace pro kompozity

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je návrh technologie výroby kompozitních materiálů na bázi uhlíkových nanostruktur kombinovaných s vodivými polymery a jejich zabudování do aplikačních, resp. tiskových formulací a vodivých polymerních struktur. Návrh vodivých kompozitů umožní lepší užitné vlastnosti v oblasti vodivých propojení a struktur, antistatické a antikorozní úpravy. Navržené kompozitní systémy neobsahují kovové prvky a budou více kompatibilní s pojivovým polymerním systémem než samotné uhlíkové nanostruktury. Zabudování vodivých polymerů do struktury uhlíkových nanomateriálů přinese vyšší efektivitu zapracovatelnosti uhlíkových nanomateriálů do polymerní matrice.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

 • OECD FORD - secondary branch

  10402 - Inorganic and nuclear chemistry

 • OECD FORD - another secondary branch

  10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  BM - Solid-state physics and magnetism<br>CA - Inorganic chemistry<br>CH - Nuclear and quantum chemistry, photo chemistry<br>JI - Composite materials

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  These are preliminary data, the project evaluation hasn´t proceeded yet.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2018

 • Realization period - end

  Dec 31, 2021

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP22-TA0-TH-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2022

Finance

 • Total approved costs

  19,080 thou. CZK

 • Public financial support

  11,430 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  7,680 thou. CZK