All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Printed flexible electro-photocatalytic system based on organosilicate binders for removal of organic pollutants

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme of applied research and experimental development EPSILON

 • Call for proposals

  EPSILON 3 (STA02017TH030)

 • Main participants

  Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TH03030197 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Tištěný flexibilní elektrofotokatalytický systém na bázi organokřemičitých pojiv pro likvidaci organických polutantů

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vývoj a výroba vysoce stabilního systému TiO2 fotokatalyzátoru imobilizovaného v reaktivním organokřemičitém pojivu. Pojivo bude následně mineralizování na amorfní SiO2 různými fyzikálními a chemickými postupy bez nutnosti tepelného opracování. Vrstva připravená pomocí tohoto systému bude: 1) Použita jako součást fotokatalytického reaktoru, 2) Kombinovaná se systémem vodičů a katodou za vzniku elektrofotokatalytického článku vhodného pro realizaci fotoreaktoru pro vysoce efektivní dočišťování bazénové, odpadní či užitkové vody od obtížně rozložitelných organických a biologických polutantů. 3) Chemicky vázána na organokřemičitém povrchu, vytvářejíc tak transparentní samočisticí povlak, zamezující usazování organických nečistot ve svrchních fasádních vrstvách.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  10402 - Inorganic and nuclear chemistry

 • OECD FORD - secondary branch

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • OECD FORD - another secondary branch

  10405 - Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  CA - Inorganic chemistry<br>CG - Electrochemistry<br>CH - Nuclear and quantum chemistry, photo chemistry<br>DI - Pollution and air control<br>DJ - Pollution and water control<br>DK - Contamination and decontamination of soil including pesticides<br>DL - Nuclear waste, radioactive pollution and control<br>DM - Solid waste and its control, recycling<br>DO - Protection of landscape

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  These are preliminary data, the project evaluation hasn´t proceeded yet.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2018

 • Realization period - end

  Dec 31, 2021

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP22-TA0-TH-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2022

Finance

 • Total approved costs

  25,317 thou. CZK

 • Public financial support

  15,110 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  10,226 thou. CZK