All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

TREVAL - Flight Training Evaluation Software

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme of applied research and experimental development EPSILON

 • Call for proposals

  EPSILON 4 (STA02018TH040)

 • Main participants

  VR Group, a.s.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TH04010325 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  TREVAL - Software pro hodnocení leteckého výcviku

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je realizace řešení pro hodnocení leteckého výcviku unikátní formou evaluace vycvičenosti pilota s využitím moderních přístupů z kybernetiky, strojového učení a umělé inteligence. Účelem podpory je umožnit širší aktivaci výzkumných kapacit etablovaného univerzitního pracoviště a akcelerovat výzkum a vývoj průmyslem poptávaného unikátního řešení. Záměrem projektu je nahradit subjektivní prvek v hodnocení vycvičenosti posádek moderním, objektivním evaluačním systémem, který umožní adresnou identifikaci pilotážních technik a určení míry jejich zvládnutí. Výsledkem projektu bude soubor softwarových řešení, který po adekvátním natrénování umožní hodnotit stupeň připravenosti na základě měřených stavových a řídicích veličin, fyziologických stavů a analýzy řeči pilota.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  20206 - Computer hardware and architecture

 • OECD FORD - secondary branch

  20304 - Aerospace engineering

 • OECD FORD - another secondary branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>IN - Informatics<br>JC - Computer hardware and software<br>JU - Aeronautics, aerodynamics, aeroplanes<br>JV - Cosmic technologies

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  These are preliminary data, the project evaluation hasn´t proceeded yet.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Dec 31, 2021

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP22-TA0-TH-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2022

Finance

 • Total approved costs

  23,990 thou. CZK

 • Public financial support

  13,694 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  10,076 thou. CZK