All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Ecological epoxy casting systems for electrical engineering applications

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme of applied research and experimental development EPSILON

 • Call for proposals

  EPSILON 4 (STA02018TH040)

 • Main participants

  SYNPO, akciová společnost

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TH04030007 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Ekologické epoxidové zalévací systémy pro elektrotechniku

 • Annotation in Czech

  Strategií dalšího rozvoje SYNPO, a.s. je, spoluprací s akademickým partnerem, získat konkurenční výhodu na trhu v oblasti sofistikovaného vývoje zalévacích hmot a rozšířit vlastní výrobu předplněných zalévacích hmot pro elektrotechnický průmysl. Cílem je vyvinutí čtyř nových předplněných zalévacích systémů (3 pro vnitřní, jeden pro vnější použití) s tvrdidly vyhovujícími autorizaci dle REACH, jeden bude navíc perspektivně založen na ekologické epoxidové pryskyřici EnviPOXY. Výzkum a vývoj bude zaměřen na optimalizaci mechanických, elektrických a tepelných vlastností systémů včetně doporučené technologie zalévání. Pro každý systém bude vytvořena technická dokumentace pro výrobu, aplikační a bezpečnostní list. Systémy budou průběžně připravovány do výroby, poslední do konce řešení projektu.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  10618 - Ecology

 • OECD FORD - secondary branch

  20501 - Materials engineering

 • OECD FORD - another secondary branch

  20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  EH - Ecology - communities<br>JG - Metallurgy, metal materials<br>JI - Composite materials<br>JP - Industrial processes and processing

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The opposing committee agreed that the project goals and project results were achieved in accordance with the Agreement on the provision of support, therefore it can be stated that the project succeeded according to the assignment.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2019

 • Realization period - end

  Feb 28, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TH-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  10,461 thou. CZK

 • Public financial support

  6,265 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  4,196 thou. CZK